Termeni si conditii


1.            Preambul

Pentru folosirea Site-ului https://opovestemagica.ro, este necesar sa cititi si sa acceptati termenii si conditiile de mai jos, in continuare „Termeni si Conditii”, care au valoarea unui contract incheiat intre Bumbaru Florina PFA si orice persoana, client sau utilizator, care acceseaza magazinul virtual gazduit pe Site.

Folosirea in continuare a Site-ului implica acceptarea integrala si neconditionata a acestor Termeni si Conditii. In situatia in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile, aveti obligatia sa parasiti Site-ul.

Termenii si Conditiile se aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii realizate de Bumbaru Florina PFA prin intermediul magazinului virtual gazduit pe Site.

Termenii si Conditiile pot fi modificate oricand de catre Bumbaru Florina PFA. Astfel de modificari vor fi considerate ca acceptate prin simpla utilizare a Site-ului, urmand a produce efecte juridice numai in cazul contractelor viitoare, nu si in cazul contractelor deja incheiate.

2.            Definitii:

Continut gratuit este continutul accesibil in mod public fara fi necesar deschiderea unui Cont pe Site.

Continut contra plata este continutul accesibil de catre Utilizatorii care au deschis un Cont pe Site.

Bonus reprezinta un Continut digital pe care Bumbaru Florina PFA il poate oferi Clientului in mod gratuit si pe o perioada determinata la achizitia de Continut contra plata.

Client este orice persoana care a acceptat Termenii si Conditiile, care foloseste Site-ul, incluzand accesul, navigarea sau crearea unui cont pe Site, si care a lansat o Comanda prin intermediul Magazinului, iar Comanda a fost confirmata de catre Bumbaru Florina PFA.

Comanda este o forma de comunicare electronica ce intervine intre Client si Bumbaru Florina PFA, prin care Clientul solicita livrarea Continutului selectat, si este de acord sa il primeasca si sa il plateasca in conditiile prevazute in acesti Termeni si Conditii;

Contul este sectiunea din Site care poate fi accesata de Client prin introducerea unei adrese de e-mail si a unei parole. Contul permite Clientului transmiterea Comenzii si contine informatii despre acesta si istoricul sau in Site, facturi emise etc.

Contract reprezinta acesti Termeni si Conditii impreuna cu Comanda, confirmata de catre Bumbaru Florina printr-un e-mail;

Continutul inseamana acele produse digitale si/sau servicii care pot fi, dupa caz, orice inregistrare sonora si/sau text in orice fel de format prezentate in cadrul Magazinului.

Bumbaru Florina este vanzatorul, Persoana Fizica Autorizata romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1,  avand numar de ordine in Registrul Comertului F40/2537/11.12.2018, CUI 40286077, contul bancar in RON nr. RO21INGB0000999902220572 deschis la ING Bank Romania, telefon: 0735815540, e-mail: bumbaruflorina@gmail.com, ce desfasoara activitati de creatie artistica.

Magazinul este magazinul virtual gazduit pe site-ul https://opovestemagica.ro, proprietatea Bumbaru Florina PFA si care permite vizitarea si ascultarea versiunilor digitale ale Continutului;

Produse si Servicii inseamna produsele digitale, serviciile si/sau Continutul, mentionate in Comanda si care urmeaza a fi furnizate Clientului in conditiile stipulate in Contract;

Site este site-ul web avand adresa https://opovestemagica.ro, proprietatea Bumbaru Florina PFA, prin intermediul caruia Bumbaru Florina PFA pune la dispozitia Clientilor si/sau Utilizatorilor informatii in legatura cu produsele si serviciile oferite;

Utilizator este orice persoana care a acceptat Termenii si Conditiile prin folosirea Site-ului, incluzand accesul, navigarea sau crearea unui cont pe Site.

3.            Acord privind comunicarea prin mijloace electronice

Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, va exprimati consimtamantul cu privire la faptul ca orice comunicare in legatura cu incheierea, executarea sau incetarea Contractului va fi transmisa in mod electronic.

4.            Lansarea si confirmarea Comenzii

Prin completarea si finalizarea unei Comenzi pentru achizitionarea de Continut, Clientul accepta oferta Bumbaru Florina PFA cu privire la Continut. Momentul incheierii Contractului este acela cand Bumbaru Florina PFA transmite catre Client o confirmare a acceptarii Comenzii prin intermediul postei electronice fara a fi necesara nicio alta confirmare de primire din partea Clientului. O Comanda neconfirmata de Bumbaru Florina PFA conform celor de mai sus, nu are valoarea unui Contract intre Bumbaru Florina PFA si Client.

5.            Dreptul de proprietate intelectuala

Bumbaru Florina PFA este titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuala asupra Magazinului  si Continutului incarcate pe Site. Drepturile care va sunt acordate sunt numai drepturi de utilizare neexclusive si netransmisibile.

Continutul este proprietatea exclusiva a Bumbaru Florina PFA, iar utilizarea sa de Client este supusa acestor Termeni si Conditii. Clientul se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Bumbaru Florina PFA asupra Continutului. Cu exceptia drepturilor acordate potrivit paragrafului de mai jos, Clientului nu ii este permis sa copieze, sa distribuie, sa publice, sa transmita, sa transfere, sa vanda, sa difuzeze, sa inchirieze, sa imprumute, sa modifice, sa adapteze, sa editeze sau sa sub-licentieze Continutul. Clientului nu ii este acordat niciun drept de utilizare in scopuri publicitare a Continutului.

Bumbaru Florina PFA acorda Clientului, in schimbul platii Pretului de catre acesta din urma, un drept de utilizare neexclusiv si netransmisibil asupra Continutului selectat de Client. Dreptul de utilizare este numai pentru uzul personal al Clientului, fiind exclusa orice utilizare comerciala.

6.            Pret. Facturare

Pretul corespunzator Continutului achizitionat este cel specificat pe Site si evidentiat in Comanda finalizata de Client si confirmata de Bumbaru Florina PFA.

Pretul Continutului se achita  in lei (RON), anterior utilizarii acestuia. Bumbaru Florina PFA isi rezerva dreptul de a anula orice Comanda atunci cand pretul Continutului a fost eronat afisat in Site, inclusiv dintr-o eroare tehnica.

Bumbaru Florina PFA va emite catre Client o factura pentru Continutul comandat, pe baza datelor de facturare ale Clientului pe care acesta le-a pus la dispozitia Bumbaru Florina PFA in prealabil.

7.            Modalitati de plata

Modalitatile de plata a Continutului sunt urmatoarele:

Plata prin Mobilpay: In cazul platii prin procesatorul Mobilpay, Clientul introduce in aplicatie datele de identificare ale cardului cu care va efectua plata, din contul de card al Clientului urmand a fi debitata suma necesara platii Continutului.

Plata prin transfer bancar: In cazul platii prin transfer bancar, Clientul efectueaza plata direct in contul bancar Bumbaru Florina PFA nr. RO21INGB0000999902220572 deschis la ING Bank Romania indicand in documentul de plata, ca referinta, numarul Comenzii. Continutul selectat in Comanda va fi livrat Clientului numai dupa ce Bumbaru Florina PFA va obtine confirmarea alimentarii contului sau cu suma platita de Client prin transferul bancar aferent Comenzii.

8.            Dreptul de retragere

Clientul va beneficia de returnarea banilor prin procesatorul de plati sau direct prin virament bancar, in termenul legal de 30 zile daca face o cerere expresa scrisa catre adresa de email: bumbaruflorina@gmail.com. Daca termenul de 30 de zile este depasit, se considera GARANTIA expirata si FURNIZORUL nu este obligat sa returneze banii.

9.            Dreptul la despagubiri

Clientul va avea dreptul sa solicite despagubiri pentru prejudiciile aparute ca urmare a neexecutarii totale sau partiale a Contractului de catre Bumbaru Florina PFA. Cu toate acestea, Bumbaru Florina PFA nu poate fi tinuta responsabila pentru pierderile pe care nici Clientul nici Bumbaru Florina PFA nu le putea prevedea in mod rezonabil la inceputul utilizarii de catre Client a Magazinului si nici pentru pierderile care nu rezulta ca urmare a culpei sau unei incalcari a obligatiilor legale sau contractuale din partea Bumbaru Florina PFA. Responsabilitatea pe care Bumbaru Florina PFA, ca furnizor de Continut, o are fata de Clienti in ceea ce priveste despagubirile este limitata la pretul platit pentru achizitia Continutului la care se refera reclamatia Clientului. Bumbaru Florina PFA nu are nicio responsabilitate fata de Client cu privire la Continutul pe care acestia l-ar considera ca ofensator sau inoportun. Niciuna dintre conditiile prevazute de prezenta clauza nu afecteaza drepturile pe care legea le recunoaste persoanelor in calitate de consumatori.

10.          Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, intervenit dupa intrarea in vigoare a contractului si care impiedica executarea partiala sau integrala a obligatiilor asumate de parti.

11.          Contul

In scopul accesarii si utilizarii anumitor sectiuni ale Site-ului este necesara crearea unui cont personal („Contul”). Prin utilizarea Site-ului, Clientul isi asuma integral responsabilitatea pentru toate activitatile realizate prin intermediul Contului pe care il deschide pe Site. In consecinta, Clientul este singurul responsabil de asigurarea securitatii parolei Contului si a altor date de acces.

In cazul in care securitatea Contului detinut este compromisa, este necesar sa fie anuntata imediat Bumbaru Florina PFA, in calitate de administrator al Site-ului. Bumbaru Florina PFA nu poate fi facuta responsabila pentru daunele cauzate Clientilor / oricaror terti prin utilizarea neautorizata a Contului.

12.          Politica de confidentialitate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Bumbaru Florina PFA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Clienti.

Prin accesarea Site-ului, Clientii isi exprima in mod expres consimtamantul ca Bumbaru Florina PFA sa prelucreze, sa stocheze si sa transmita, in mod nelimitat teritorial si temporal, datele cu caracter personal furnizate de acestia, respectiv datele furnizate catre Bumbaru Florina PFA atunci cand Clientul isi creaza Contul in Site si/sau transmite Comanda.

Scopul colectarii datelor este: furnizarea catre Clienti a informatiilor privind situatia Contului deschis in Site si a stadiului Comenzilor acestora, comunicari comerciale.

Clientii beneficiaza, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei.

Prin deschiderea Contului in Site si/sau prin transmiterea Comenzii, Clientul isi exprima in mod expres consimtamantul ca Bumbaru Florina PFA sa ii transmita comunicari comerciale referitoare la Continutul oferit de Bumbaru Florina PFA. In cazul in care Clientul nu doreste primirea unor astfel de comunicari, acesta se poate dezabona accesand linkul cu aceasta destinatie din mesajul eletronic primit.

Bumbaru Florina PFA nu colecteaza alte date personale decat cele furnizate de Client. In situatia in care Clientul nu doreste ca Bumbaru Florina PFA sa colecteze datele personale ale acestuia, Clientul nu trebuie sa furnizeze aceste date. Clientul poate solicita Bumbaru Florina PFA, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, stergerea datelor personale prelucrate; stergerea datelor personale va fi insotita de stergerea Contului din Site.

13.          Legea aplicabila. Jurisdictia

Contractul este incheiat in limba romana si este guvernat de si va fi interpretat conform legii romane. Partile convin ca toate neintelegerile referitoare la contract sau la interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea nu este posibila in mod amiabil, litigiile vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.